Het VerzuimbeheerPlan van De Financiële Balie

Waarom?
Door de wijziging van de Wet loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) moet u als werkgever de zieke werknemer vanaf 1 januari 2004 niet 1 maar 2 jaar doorbetalen. En dat kan zomaar 3 jaar worden als u niet voldoet aan de strenge regels van de Wet Verbetering Poortwachter. Veelal brengt dit extra kosten met zich mee. Een extra reden om nu echt het verzuimbeleid binnen de onderneming op te zetten.

Hoe?
U hebt een oplossing nodig die de kosten van ziekteverzuim beperkt, en wat misschien wel belangrijker is, u de zorgen uit handen neemt. Die oplossing biedt De Financiële Balie.

De totaaloplossing:
Wanneer u het verzuimbeleid uit handen geeft aan De Financiële Balie dan betekent dit:
¸ overname van administratieve handelingen zoals aan- en afmelden van zieke werknemers
¸ een centraal punt voor uw verzuimbeleid
¸ u wordt tijdig geïnformeerd van de te nemen stappen: u hoeft zelf geen stappen te ondernemen.
¸ ondersteuning professionele Arbo dienstverlening
¸ u kunt zich bezig houden met ondernemenDeze site is in ontwikkeling. Binnenkort is het doorgeven van wijzigingen en statusoverzicht online in te zien. Wilt u nu al meer informatie, ga dan naar www.definancielebalie.nl
De Financiële Balie
Einsteinstraat 59 a
3902 HN Veenendaal

T (0318) 69 44 88
F (0318) 69 44 87